คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 6541 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  12 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของคลินิกวิจัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  12 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  12 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้งานในคลินิกสุขภาพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  12 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพริ้นเตอร์สีสำหรับใช้งานในคลินิกสุขภาพ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  12 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางการพยาบาลสำหรรับใช้ในคลินิกสุขภาพและหน่วยพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  11 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 600 มล. พร้อมติดฉลาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  11 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝาพลาสติก 29 มม. สีม่วง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  11 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ LG ประจำอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  11 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้าย ติดตั้ง วัสดุ-ครุภัณฑ์ และรื้อหลอดตะเกียบ (สีส้ม) พร้อมเปลี่ยนเป็นหลอดสีขาว จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  11 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาโบราณสถานเขาพระนิ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฝ่ายพัสดุ
  11 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารเกษตรศาสตร์ และล้างเครื่องปรับอากาศอาคารกองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ อาคาร ช.๖ และอาคารบรรณราชนครินทร์ ๓ (หอประชุม ๖ เหลี่ยม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  11 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อโปโลคอปก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  11 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าเพดาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  11 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  10 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  10 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รถบริการรับ-ส่ง SRU ECO จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  10 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปที่ระลึก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  10 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษอังกฤษ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  10 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดสติ้กเกอร์รถยนต์บริการจัดส่งน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  10 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบริการรับ-ส่ง 02 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  10 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  10 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในหอพักนันทพร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  10 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 350 และ 1500 มล.พร้อมติดฉลาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  10 ก.ย. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบันทึกข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  10 ก.ย. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประมวลผลข้อมูลการประเมินบัณฑิต สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  10 ก.ย. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานผลการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  10 ก.ย. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซึือหมีกพริ้นเตอร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  10 ก.ย. 2562ศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถโดยสารประจำทางขนาด 11 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  9 ก.ย. 2562ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาขนย้าย ติดตั้ง วัสดุ-ครุภัณฑ์ และรื้อหลอดตะเกียบ (สีส้ม) พร้อมเปลี่ยนเป็นหลอดสีขาว จำนวน ๑ งานคณะครุศาสตร์
  9 ก.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
กำลังแสดงหน้าที่ 39 จากทั้งหมด 219 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219   หน้าถัดไป>>