คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7734 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  14 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  14 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสัตว์ เพื่อนำไปใช้ในโครงการหมู่เป็ดตามแนวทางคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  14 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยะฐานะเชี่ยวชาญฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  14 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสทรา 1 (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  13 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการการเรียนรู้รากเหง้าความเป็นไทยในชุมชนประวัติศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  13 ม.ค. 2563ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน ๙ รายการคณะครุศาสตร์
  13 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อนำไปใช้ในโครงการหมู่เป็ดตามแนวทางคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  13 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมะพร้าวสกัดเย็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  13 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อนำไปใช้ในโครงการหมู่บ้านพลังเป็ดตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  13 ม.ค. 2563ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)สำนักวิทยบริการฯ
  13 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ขนาด 48 ที่นั่ง ใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  13 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3,000 ลิตรกองกลาง
  13 ม.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated High Speed Centrifuge) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่องฝ่ายพัสดุ
  13 ม.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดปฏิบัติการแบบจำลองระบบการผลิตโดยการควบคุมด้วย PLC ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุดฝ่ายพัสดุ
  10 ม.ค. 2563ประกาศราคากลางเครื่องโครมาโทกราฟฟีของเหลวสมรรถนะสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่องฝ่ายพัสดุ
  10 ม.ค. 2563ประกาศราคากลางเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Evaporator) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ เครื่องฝ่ายพัสดุ
  10 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  10 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงดำพลาสติกจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  10 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  10 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  10 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  10 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  9 ม.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงรางน้ำหลังคาห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  9 ม.ค. 2563ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ *(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๓๕ เครื่องฝ่ายพัสดุ
  9 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  8 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้า จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  8 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  8 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพร้อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร SRU Fitess จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  8 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่ารถตู้ปรับอากาศโครงการการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม จำนวน 4 คัน 1 วันสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  8 ม.ค. 2563ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารแนะนำการสมัครสอบนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำลังแสดงหน้าที่ 62 จากทั้งหมด 258 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258   หน้าถัดไป>>