คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7734 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  8 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำโครงสร้างป้าย SRU รณรงค์ใช้ถุงผ้า จำนวน 3 รายการกองกลาง
  8 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ชุดทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  7 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม BooK Fair และสัปดาห์ห้องสมุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  7 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง รุ่นที่1 จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น ร่วมกับห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการการเรียนรู้รากเหง้าความเป็นไทยในชุมชนประวัติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ความจุไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการการเรียนรู้รากเหง้าความเป็นไทยในชุมชนประวัติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นท์เตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มแพ็คโหลน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือสำหรับนักศึกษาหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคาซื้อกระเป๋าสำหรับหลักสูตรพิเศษกฎหมายปกครอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานรื้อหลอดไฟพร้อมติดตั้งชุดโคมไฟ LED รื้อและเปลี่ยนลูกเซอร์กิตเบรคเกอร์ ติดตั้งขาแขวนโทรทัศน์ และติดตั้งกระจกใส จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง ED ๑๐๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  6 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสารโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  3 ม.ค. 2563ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบริการรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากร ECO 04 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  3 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบฝึกฝนสมรรถนะด้านดิจิทัลหรือเทียบเคียง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  2 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคูปอง SRU Sport Complex จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  2 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซม บำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมพุทธทาส ห้องสมุดธรรมโฆษณ์ และห้องวิศิษฏ์ศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  2 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหลอดไฟสปอร์ตไลท์ LED สำหรับใช้ทดแทนของเดิมที่เสื่อมภาพ ณ ห้องประชุมพุทธทาส จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  2 ม.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถไฟฟ้าคณะนิติศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะนิติศาสตร์
  27 ธ.ค. 2562ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ฝ่ายพัสดุ
  27 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจาน ชาม และถ้วย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  27 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ใช้งาน ณ งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ กองกลาง จำนวน 1 เครื่องกองกลาง
  27 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายแบบข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่องกองกลาง
  26 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเพจ HDMI พร้อมติดตั้ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  26 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์ จำนวน 14 รายการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
กำลังแสดงหน้าที่ 63 จากทั้งหมด 258 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258   หน้าถัดไป>>