คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7734 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  18 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำซุ้มร้านค้าขายของ ติดตั้ง ต่อเติมอุปกรณ์ภายในห้องทำความสะอาด ติดตั้งถังดักไขมัน จัดทำชั้นวางถ้วย จาน ช้อน แบบมีล้อ จัดทำตู้สแตนเลส และเวทีเหล็ก แบบถอดประกอบได้ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  18 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่ม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  18 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถรับส่งนักศึกษากลับจากฝึกภาคปฏิบัติ รายวิชา NUR0806 ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลจำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  18 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  18 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  18 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 1 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  18 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสสำหรับไปจัดกิจกรรมพัฒนาตามรอยพุทธทาสสู่การปฏิบัติ ณ วัดประดิษฐาราม อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  18 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  18 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้งานในคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  17 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  17 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินงานโครงการสอบวัดความสามารถด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล บัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  17 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือวิชาการ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  17 ธ.ค. 2562ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเสื้อ SRU Sharing จำนวน ๑,๐๗๑ ตัวฝ่ายพัสดุ
  17 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมุกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  17 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเกียรติบัตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  17 ธ.ค. 2562ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการจัดทำซุ้มร้านค้าขายของ ติดตั้ง ต่อเติมอุปกรณ์ภายในห้องทำความสะอาด ติดตั้งถังดักไขมัน จัดทำชั้นวางถ้วย จาน ช้อน แบบมีล้อ จัดทำตู้สแตนเลส และเวทีเหล็ก แบบถอดประกอบได้ จำนวน ๑ งานคณะครุศาสตร์
  17 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุสำหรับใช้ในการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  17 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในคลินิกสุขภาพ ห้องพยาบาล จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  17 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารคู่มือการศึกษาภาคปฏิบัติ รายวิชา NUR0806 ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  16 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  16 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  16 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  16 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างพื้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  16 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  16 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงงานหอพัก จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  16 ธ.ค. 2562ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการจัดทำร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่ม จำนวน ๑ งานคณะครุศาสตร์
  16 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 600 มล. ทรงเหลี่ยม พร้อมติดฉลาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  16 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 600 มล. ทรงกลม พร้อมติดฉลาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  16 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 เครื่องคณะวิทยาการจัดการ
  13 ธ.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
กำลังแสดงหน้าที่ 65 จากทั้งหมด 258 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258   หน้าถัดไป>>