คำค้น :    ประกาศโดย :       

แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง มีจำนวน 7440 รายการ

 
วันที่ รายการหัวเรื่อง ประกาศโดย
  3 ก.ค. 2562ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับซ่อมแซมเก้าอี้เลคเซอร์และปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน จำนวน 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  3 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  3 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการดำเนินงานกิจกรรมชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  3 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำม่านปรับแสง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ชนิดใบ PVC กันแสง 100% ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารคู่มือพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  3 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย และติดตั้ง เครื่องโปรเจคเตอร์และจอรับภาพไฟฟ้า จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  3 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ น้ำยา เคมีภัณฑ์ ทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาการจัดการและอาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายพัสดุ
  2 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประกอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  2 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการดำเนินงานกิจกรรมชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  2 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  2 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องหมายนักศึกษา ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  2 ก.ค. 2562ประกาศราคากลางจ้างทำม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ชนิดใบ PVC กันแสง 100% จำนวน 1 งานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะครุศาสตร์
  2 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเวทีพร้อมชุดเครื่องเสียงระบบไฟคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2 ก.ค. 2562ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะอาหารพร้อมติดตั้งป้ายชื่อปรัชญาคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 รายการฝ่ายพัสดุ
  2 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการผู้รับจ้างในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษฝ่ายพัสดุ
  2 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  2 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  1 ก.ค. 2562ประกาศวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  1 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองฯฝ่ายพัสดุ
  1 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  1 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  1 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลป้องกันและกำจัดปลวกอาคารทีปังกรรัศมีโชติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักวิทยบริการฯ
  1 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมพื้นที่เอนกประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  1 ก.ค. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มหดสำหรับแพ็คน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  28 มิ.ย. 2562ประกาศผลการพิจารณาผู้ประกอบการเช่าร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจ ภายในอาคารคณะครุศาสตร์สำนักจัดการทรัพย์สิน
  28 มิ.ย. 2562ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย และติดตั้ง เครื่องโปรเจคเตอร์และจอรับภาพไฟฟ้า จำนวน ๑๓ ชุดคณะครุศาสตร์
  28 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก 350 มล. พร้อมติดฉลาก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำนักจัดการทรัพย์สิน
  27 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการพยาบาล โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ ระยะที่ 3 จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
  27 มิ.ย. 2562ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลและบอร์ดอะคริลิกสำหรับงานประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงคณะพยาบาลศาสตร์
กำลังแสดงหน้าที่ 85 จากทั้งหมด 248 หน้า
<<ก่อนหน้านี้    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248   หน้าถัดไป>>