16 พ.ค. 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศเพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง