19 ก.ย. 2023

รายละเอียดคุณลักษณะชุด Intercom สำหรับงานพิธี และชุดไมโครโฟนไร้สายแบบคาดศรีษะ จำนวน ๑ ชุด