20 มิ.ย. 2024

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชุดปฏิบัติการเรียนรู้และเพิ่มทักษะการประกอบระบบเครื่องกลและไฟฟ้าตามมาตราฐานสากล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด