10 ก.ค. 2024

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้กระบวนการเกษตรกรรมสมัยใหม่แบบอัตโนมัติ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)