10 ก.ค. 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฯ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง