09 ก.ค. 2024

มรส. พร้อมใจกันบริจาคโลหิต จัดกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี ทุกยูนิตรวมหัวใจ ชาว อว. ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ศูนย์สุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี ทุกยูนิต รวมหัวใจ ชาว อว. พร้อมใจบริจาคโลหิตประจำปี 2567 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 สำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
:
สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร : ข่าว
เสถียรพงษ์ นิสัยกล้า : ถ่ายภาพ