09 ก.ค. 2024

มรส.จัดกิจกรรม”ปูเสื่อปูสาด” ตักบาตรร่วมขัน อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทย

—————————————–

วันที่ (9 ก.ค. 67) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “ปูเสื่อ ปูสาด ตักบาตรทำบุญ ” ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 โดยมีผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ร่วมเป็นเกียรติ สำหรับในวันนี้เจ้าภาพหลักเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา ภาคปกติ และสภานักศึกษา ภาคปกติ โดยมีนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือน 4 ภาค) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.)

:

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงกำหนดจัดกิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารพระสงฆ์ โดยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเช่นนี้มาโดยตลอดในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ ที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยได้สร้างบรรยากาศชุมชนสองวัฒนธรรม ซึ่งในวันนี้ได้มาจัดที่ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเรือนไทย4ภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศเหล่านี้กิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ให้กับบุคลากร นักศึกษาและประชาชนที่สนใจได้ร่วมกันทำบุญและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทยต่อไป

:

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ข่าว

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภาพ

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี