03 พ.ค. 2022

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “รู้ทันสื่อดิจิทัลใช้อย่างไร….ไม่ให้พัง”

หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “รู้ทันสื่อดิจิทัลใช้อย่างไร….ไม่ให้พัง”

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ลงทะเบียน https://forms.gle/anC8RrCxgnuzL1nw9
ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
(รับ Serial Key กิจกรรม หลังร่วมกิจกรรม)
——————————
• เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://sru.webex.com/meet/library
• ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 077913336 ภายใน 5804
www.facebook.com/srucentrallibrary/