10 ส.ค. 2023

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งนักวิชาการกิจกรรมหอพัก สังกัดหอพักนักศึกษา สำนักจัดการทรัพย์สิน