24 ส.ค. 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการพิจารณาการจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ และของที่ระลึก ในพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 กิจกรรม ในระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2566