22 เม.ย. 2022

รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส.ให้การต้อนรับนาวาอากาศเอกพุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 พร้อมด้วยคณะ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน ให้การต้อนรับนาวาอากาศเอกพุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน 7 พร้อมด้วยคณะ เข้าพบเพื่อรดน้ำและอวยพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย

ในเวลา 10.30 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอก

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นางสาวนางสาวรัตน์สุดา คงจิตร์ ข่าว
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ
นางสาวกนกรัตน์ ศรียาภัย รายงาน