10 พ.ค. 2023

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เช่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Microsoft) เพื่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีฯ 300 ลิขสิทธิ์)