DateTitleAuthorCategories
2024/04/19017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง2024-04-19 13:44:27
2023/06/28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกพัฒนาทักษะการผลิตสื่อมีเดียและนวัตกรรมทางดนตรี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง2023-06-28 16:42:02
2022/10/06การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง2022-10-06 10:11:00
2022/10/06รายงานผลการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง2022-10-06 08:45:00
2022/04/22รายงานผลการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง2022-04-22 11:25:28
2021/04/20รายงานผลการการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง2021-04-20 16:47:18
2018/11/16รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง2018-11-16 09:53:00