ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ

  • คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

Contact Info:

  • chanporn.cho@sru.ac.th
  • 077-913374
  • https://inter.sru.ac.th/
  • วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เลขที่ 36 หมู่ 6 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84320