ผศ.ปริญญา น้อยดอนไพร

  • ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Contact Info:

  • parinya@sru.ac.th
  • 077-913353
  • https://arit.sru.ac.th/
  • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 หมู่ 9 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100