ผศ.ภูภณัช รัตนชัย

  • ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Contact Info:

  • pupanut.rat@sru.ac.th
  • 077-913313
  • https://sru.ac.th/
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100