ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด

  • รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม

Contact Info:

  • sanae.boo@sru.ac.th
  • 077-9133333 ต่อ*9998
  • http://www.sru.ac.th/
  • 272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100