ผศ.ธาตรี คำแหง

  • คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Contact Info:

  • thatri.kha@sru.ac.th
  • 077-913365
  • http://human.sru.ac.th/
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100