ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม

  • รักษาราชการแทนอธิการบดี

Contact Info:

  • wattana.rat@sru.ac.th
  • 077-9133333 ต่อ*9999
  • http://www.sru.ac.th/
  • 272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100