01 ก.พ. 2023

สวพ. ขอเชิญชวนบุคลากร มรส. ร่วมผลิตสื่อวิดีทัศน์ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการรับใช้สังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการสื่อวิดีทัศน์ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการรับใช้สังคม เพื่อผลิตสื่อวิดีทัศน์สำหรับใช้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยด้านการรับใช้สังคมสู่ชุมชน และขยายผลการนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 2566 และดูรายละเอียดได้โดย
+ Scan QR-Code หรือ
+ สมัครที่ Link : https://forms.gle/LymAUFE9U5g4Z7nd8
+ ดูรายละเอียดเพิ่มที่ Link : https://drive.google.com/file/d/1aQi3CgFdJDQNk8do9Two_u1CO-nn9E5i/view