18 ส.ค. 2023

ประกาศรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา และประธานสภานักศึกษา โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2566