16 ก.พ. 2024

ขอเชิญทุกท่านร่วมเสวนา ในกิจกรรม “ห้องสมุดมนุษย์” พบกับ “หนังสือมีชีวิต” (Living Books)

📌หอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญทุกท่านร่วมเสวนา ในกิจกรรม “ห้องสมุดมนุษย์”
พบกับ “หนังสือมีชีวิต” (Living Books)

🔹นางสมจิตร กลับวิเศษ เรื่อง ลูกปัดมโนราห์
🔹นางจงกล มะอนันต์ เรื่อง ผ้าพิมพ์ใบไม้

📆 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
⏱️ เวลา 8.30-12.00น.
📍ณ ลานด้านหน้าอาคารหอสมุด
(นักศึกษาที่เข้าร่วมมีสิทธิรับ ซีเรียลคีย์ ฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ)

📚 รับลงทะเบียนทางออนไลน์เท่านั้น
📆 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
https://forms.gle/i67JWA7aM3EyWAWPA

:::::::::::::::::::::📚
ติดต่อสอบถาม
• Tel. : 077913336 หมายเลขภายใน 5804
• Website : http://library.sru.ac.th
• Facebook : https://www.facebook.com/sruLibraryfanpage