14 May 2014

ขอแสดงความยินดีกับคณะนักกรีฑาฯ ที่คว้าถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬากรีฑาของมหาวิทยาลัยที่สามารถคว้าถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

อ่านต่อ

11 Apr 2014

มรส. เปิดทัศนะ หนุน นศ. เรียนรู้วิถีชีวิตจริงสู่ประตูอาเซียน+6

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) สนับสนุนงบพัฒนาทักษะภาษา เตรียมพร้อมก้าวสู่ประเทศอาเซียน จัดโครงการ “เรียนรู้สู่อาเซียน ASEAN

อ่านต่อ

04 Apr 2014

สุขภาพดี…เพราะรู้วิธี"รัก"สุขภาพ

ด้วยสาขาวิชาสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าเพชร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามเตี้ย

อ่านต่อ

02 Apr 2014

นักเรียนกว่า ๗ พันคน แห่เรียนที่ มรส. อันดับ ๑ ของม.ราชภัฏภาคใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) สรุปจำนวนยอดนักเรียนกว่า ๗ พันคน สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ มากเป็นอันดับ ๑

อ่านต่อ

10 Feb 2014

มรส. ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐ สรรพชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐ สรรพชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1

อ่านต่อ

04 Feb 2014

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ เหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมมบริจาคโลหิต

         กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลับราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ เหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

03 Feb 2014

ขอแสดงความยินดีกับคณะทีมนักกีฬาของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 41

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับคณะทีมนักกีฬาของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

อ่านต่อ