08 Nov 2014

กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับสาขาวิชาการการศึกษาปฐมวัย และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกค่าย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2557 กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาการการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 คณะครุศาสตร์

อ่านต่อ

08 Nov 2014

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 สีสันสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 “สีสันสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง”

อ่านต่อ

07 Nov 2014

อธิการบดี ผู้บริหารและนักศึกษาร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมด้วย อ.ธาตรี คำแหง

อ่านต่อ

04 Nov 2014

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับสถานทูตอเมริกา สำนักงาน ก.พ. และสถาบันสอนภาษาเอยูเอ (AUA) จัดแนะแนวการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันพุธ ที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

04 Nov 2014

MOU มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธนี กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

อ่านต่อ

27 Oct 2014

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีจับมือสถานทูตอเมริกา เชิญ Joseph Levy ผู้กำกับ/ผู้สร้างภาพยนตร์ จาก USA ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านภาพยนตร์

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2557 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

19 Oct 2014

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรผู้นำเยาวชน Young Southeast Asian Initiative หรือ YSEALI

เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2557ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

อ่านต่อ

10 Oct 2014

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมการการประกวดดาว-เดือนประจำปี 2557 "การประกวด SRU STAR 2014"

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 ทีมงานถ่ายทอดสดสำนักวิทยบริการและเทโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรมการประกวดดาว เดือน (SRU STAR

อ่านต่อ

24 Jul 2014

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. มุ่งพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรนำทีมงานเข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนำ

        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เครือหงษ์

อ่านต่อ

25 Jun 2014

การประชุมนานาชาติ "เพื่อการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานอาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

        เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557  ผศ.ดร. ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ