06 Aug 2012

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554  ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข

อ่านต่อ

19 Jul 2012

มรส.เวิร์กชอปครูทำโครงงานคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดเวิร์กชอปครู สพฐ.ทำโครงงานคณิตศาสตร์ หวังนำไปใช้กระตุ้นทักษะด้านการคิดของนักเรียน

อ่านต่อ

19 Jul 2012

ร่วมรับฟังการฝึกอบรม "กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองท้องถิ่น"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมรับฟังการฝึกอบรม “กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองท้องถิ่น” ในวันที่ 24 ก.ค. 55 ณ ห้องบัวผุด

อ่านต่อ

17 Jul 2012

มรส.ชวนอินโดนีเซียโชว์ศิลปะการเล่นเงา ร่วมกันเผยแพร่นาฏวรรณกรรมอุษาคเนย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจับมืออินโดนีเซีย โชว์ศิลปะการเล่นเงา ทั้งตะลุง หนังใหญ่ และหนังใหญ่-โขน มุ่งเผยแพร่นาฏวรรณกรรม

อ่านต่อ

10 Jul 2012

โครงการสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ "นาฎวรรรกรรมแห่งอุษาคเนย์"

ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตระหนักถึงคุณค่าของวรรณคดี เพื่อการแสดงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านต่อ

10 Jul 2012

ไต้หวันเลือก มรส.เป็น ๑ ใน ๔ มหา’ลัยไทย ร่วมมือวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          มหาวิทยาลัยมหาสมุทรแห่งไต้หวันเลือก ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็น 1 ใน 4 มหาวิทยาลัยไทย

อ่านต่อ

15 Jun 2012

‘ราชภัฏ’ สู่ทศวรรษที่ 3 ภัยพิบัติจ่อคิวรออื้อ อธิการบดี มรส. ชี้โจทย์ใหม่ ผู้นำต้องพาองค์กรพ้นภัย

อธิการบดี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเผย มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ภัยพิบัติจ่อคิวรอเพียบ ทั้งภาวะถดถอย นักศึกษาลดจำนวน การยุบรวม

อ่านต่อ

12 Apr 2012

การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติครั้งที่ 1

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จัดการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่

อ่านต่อ

03 Apr 2012

สำนักจัดการทรัพย์สินเปิดเช่าพื้นที่บริการอาหารและขนมหวานภายในร้าน CANTEEN

สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดเช่าพื้่นที่บริการอาหารและขนนหวานภายในร้าน CANTEEN (ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)

อ่านต่อ

22 Dec 2011

มรส.ชูปี ๕๕ “ปีแห่งการพัฒนาบุคลากร” ผุด “สำนักยุทธศาสตร์ฯ” ตั้ง “ศ.ชวน” ที่ปรึกษาหนุนเต็มกำลัง อาจารย์สร้างผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีชูปี ๒๕๕๕ เป็นปีแห่งการพัฒนาบุคลากร ผุดสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พร้อมตั้ง ศ.ชวน เพชรแก้ว นั่งที่ปรึกษา

อ่านต่อ