12 มี.ค. 2024

มรส.จัดกิจกรรม”ปูเสื่อปูสาด” ตักบาตรร่วมขัน อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทย

วันที่ (12 มีนาคม 2567) ที่อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือน 4 ภาค)สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “ปูเสื่อ ปูสาด ร่วมตักบาตร มรส.” โดยมี คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส
:
ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงกำหนดจัดกิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเรือนไทย4ภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศเหล่านี้กิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ให้กับบุคลากร นักศึกษาและประชาชนที่สนใจได้ร่วมกันทำบุญและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทยต่อไป
:
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร: ข่าว
เสถียรพงษ์ นิสัยกล้า :ภาพ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. :ภาพ
สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี