01 พ.ค. 2023

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ประเภทรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ รายวัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์