31 ส.ค. 2023

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานช่างซ่อมบำรุง สังกัดหอพักนักศึกษา สำนักจัดการทรัพย์สิน