04 ก.ค. 2024

ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี