05 ก.ค. 2024

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจเรือสำราญ สังกัดวิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ