22 เม.ย. 2022

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยกัญชาต่อยอดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ให้การต้อนรับพร้อมร่วมปรึกษาหารือแนวทางการทำข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กัญชา กัญชง กับ “วิสาหกิจชุมชน KD ศรีวิชัย” ซึ่งมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล (นายกเป้า) เป็นประธานกลุ่ม พร้อมด้วย “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพสุราษฎร์ธานี” และ “ฟาร์มกัญชง เค วัง” โดยมีนายฉัตรวรุณธ์ คูเศรษฐวัฒน์ เป็นตัวแทนกลุ่ม
.
สำหรับข้อตกลงร่วมกันในการทำความร่วมมือเรื่องแนวทางการพัฒนาการปลูกกัญชาเพื่องานวิจัยเชิงพาณิชย์และเศรษฐกิจ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษางานวิจัยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่จะช่วยประเทศชาติทั้งด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน หวังให้นักวิจัยหรือนักศึกษาได้มีองค์ความรู้ในเรื่องพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะด้านผลผลิตและด้านกฎหมายเพื่อนำไปพัฒนาจังหวัดสุราษฏร์ธานีต่อไป
:
ภาพ-ข่าว สถาบันวิจัยพัฒนา มรส.
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี