26 พ.ค. 2023

มรส.จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ระดับมหาวิทยาลัย)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเครือข่ายศิษย์เก่า ได้กล่าวให้โอวาสและให้แนวคิดในการศึกษาต่ออย่างมีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีนายตะวัน ทรายอ่อน นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ กล่าวรายงานในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ระดับมหาวิทยาลัย) นอกจากนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง วัยเรียน วัยใส ก้าวทันโลกมหาวิทยาลัย โดยนักพูดชื่อดัง อ.จตุพล ชมพูนิช สำหรับกิจกรรมรับน้องใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2566 และในปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี