01 ก.ย. 2023

มรส. เจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 เปิดเวทีระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอนโยบายและแผนพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย พร้อมจับมือจังหวัดดัน Soft Power เมืองคนดี

————————————–

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง อำเภอไชยา อำเภอบ้านตาขุน และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจและเชิดชูการท่องเที่ยวของจังหวัด พร้อมเผยแพร่วิถีชีวิต ประเพณี ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นปักษ์ใต้ หรือ Soft Power ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ซึ่งในงานมีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ในการบริหารจัดกิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเครือข่ายคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการพัฒนามหาวิทยาลัย อีกทั้งศึกษาและสำรวจการจัดการพื้นที่ในบริบทต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลหรือเป็นต้นแบบในการพัฒนาและต่อยอดภายใต้บริบทของการพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน และ ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี

.

ในงานได้รับเกียรติจากนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเลประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกสมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี ประธานหอการค้าจังหวัด สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 20 มหาวิทยาลัย

.

สำหรับการประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 มีแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี ไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้สังคม ผ่านการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ BCG โดยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การบรรยายพิเศษ หัวข้อ ปตท. กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG โดย คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษ หัวข้อ โรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคล (ทปอ.มทร.) บรรยายพิเศษ หัวข้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏยุคใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้แทนประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)

.

นอกจากนี้ มีการนำเสนอ Soft Power ด้านอาหาร ประกอบด้วยเมนู คั่วกลิ้ง ต้มกะทิยอดมะพร้าว หมูฮ้อง แกงส้ม น้ำพริก ขนมจีน แกงคั่วปลาดุก ผัดไทยไชยา แกงเผ็ดปลากะเบน กุ้งผัดกะปิสะตอ ปลาทอดขมิ้น ยำผักกรูด ผักเหลียงผัดไข่ หมูโค ไก่ต้มขมิ้น หอยนางรม น้ำพริกตลิงปลิง หอยแครง หอยแมลงภู่ กุ้งทอดราดซอสมะขามน้ำพริกพริกไทยอ่อน วายคั่ว กุ้งแม่น้ำ สละลอยแก้ว ผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาล Soft Power ด้านการแสดง ชมหนังตะลุง โนรา มวยไชยา ระบำสิริพัตราสุราษฎร์ธานี ระบำดอกบัวแดง ระบำนางสองแขน Soft Power ด้านสถานที่ท่องเที่ยวไป สวนโมกขพลาราม วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เขื่อนรัชชประภา และเกาะสมุย

————————————–

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี