03 ก.ย. 2023

“อาจารย์พยาบาล มรส.” สุดเจ๋ง !!! เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ได้ทันท่วงที

วันนี้ (3 กันยายน 2566) ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี(มรส.) อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในระหว่างการเดินทางกลับจากงานต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพ ในขณะเดินทางผศ.กฤษณา สังขมุณีจินดาและอาจารย์เกศรา ตั้นเซ่ง อาจารย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าช่วยเหลือด้วยจิตวิญญาณความเป็นเลือดพยาบาล ช่วยเหลืออุบัติเหตุรถยนต์ (กระบะ) เสียหลักพุ่งชนรถจักรยานยนต์ ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่รถพยาบาลของโรงพยาบาลเกาะสมุยจะมารับตัวผู้บาดเจ็บและนำส่งโรงพยาบาลต่อไป พร้อมกันนี้มี ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายระบบอำนวยการพร้อมผู้ช่วยอธิการบดีฯ และนายวีรภัทร แซ่ด่าน นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และนายตะวัน ทรายอ่อน นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ มรส. เข้าร่วมช่วยเหลือในเหตุการณ์ดังกล่าว

:

ผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล ช่วยธรรมกิจ -ภาพ

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร-ข่าว

เทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์-แบนเนอร์

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี