06 ก.พ. 2024

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ เซ็นทรัลและโรบินสัน สุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรม​”University Project : SRU Soft Power” (SRU Open House 2024)

ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์​ 2567​ นี้ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมภายในงาน​ :
1️⃣ เวทีประชุม/เสวนา​วิชาการ​ พบกับกิจกรรมคุยเฟื่องเรื่อง “SRU RAI” กับทุกเรื่องราวของวิจัย นวัตกรรม และการดำเนินงาน​ “วิศวกรสังคม”
2️⃣ การแสดงศิลปวัฒนธรรม​ Local​-Soft​ Power​ มวยไชยา​ เชิดสิงโต​ และอื่นๆ
3️⃣ ชม/ชิม/ช้อปผลิตภัณฑ์/บริการของวิสาหกิจชุมชนต่างๆ
4️⃣ สาธิตนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ
5️⃣ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ​มหาวิทยาลัยฯ
🤝 ผ่านการขับเคลื่อนด้วย​ “กลไกความร่วมมือเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม” ระหว่าง​ มรส.​ กับเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชุมพร​ ระนอง​ และสุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 เวลา 17.00 น. พิธีเปิด โดย แพทย์หญิงเพรชดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Soft Power by University” พร้อมด้วย นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณกรกฤต ทองสม ผู้จัดการทั่วไปโรบินสันสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ และ ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวรายงาน

👇 โลเคชั้น​จัดกิจกรรม :
https://maps.app.goo.gl/syAaK7QJC2xiPWyKA

👇 ติดตามผลงานของ สวพ. ได้ที่
Website : https://research.sru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/research.sru
YouTube : https://youtube.com/@user-ve3qr9bq5v?si=tz8ERZKy4FrgoLxW