10 ก.ค. 2024

อธิการบดี นำบุคลากร นักศึกษา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

—————————-

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ตัวแทนองค์กร หน่วยงาน และประชาชนในชุมชน ร่วมชื่นชมพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้า ปกกระหม่อมที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระวิริยอุตสาหะและพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ยังผลให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรตลอดมา ด้วยการร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ และกิจกรรมผืนป่าพระบารมี ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 72 ต้น ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

—————————-

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กนกรัตน์ ศรียาภัย : ข่าว

เสถียรพงษ์ นิสัยกล้า, นภัทร ส้มแก้ว, ณัฐวัชร เสระหมาน : ภาพ

อดิสร เนาวโคอักษร : วิดีโอ

เทพรวี เฉลิมดิษฐ์ : ออกแบบ