02 ก.พ. 2023

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อรับบริการกับมหาวิทยาลัย สแกน QR code แบบวัด EIT เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย