14 May 2021

มรส.จับมือกองทุนสื่อฯ ร่วมเชิดชูผลงานสื่อสร้างสรรค์ในท้องถิ่นภาคใต้

แหล่งเรียนรู้ l สื่อสร้างสรรค์ l สื่อท้องถิ่น l สื่อใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

อ่านต่อ

18 Feb 2021

ประกาศร่วมกิจกรรมฐาน 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2564

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2564 

อ่านต่อ

11 Feb 2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

อ่านต่อ

01 Feb 2021

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป

เปิดรับสมัครผู้สนใจหรือกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป

อ่านต่อ

01 Feb 2021

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัย

เปิดรับสมัครกลุ่มทำเครื่องแกง หรือ ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัย

อ่านต่อ

26 Jan 2021

ประชาสัมพันธ์รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

“ประชาสัมพันธ์รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ เพิ่มเติม” : สำหรับผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1

อ่านต่อ

09 Jan 2021

คำขวัญวันเด็ก 2564

คำขวัญวันเด็ก 2564 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

อ่านต่อ

  • 1
  • 2