09 ส.ค. 2023

การขอใช้งาน Microsoft Office 365 และ Microsoft windows มรส.

การขอใช้งาน Microsoft Office 365 และ Microsoft windows สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ microsoft.sru.ac.th 

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โทร. 5115 หรือ 077913330