14 ก.ค. 2023

ด่วน ๆ ๆ ๆ สำหรับนักศึกษา รหัส 63 และรหัสอื่นๆ ที่จะยื่นเรื่องขอจบการศึกษา แต่ยังไม่สอบหรือสอบไม่ผ่านการทดสอบสรรถนะด้านดิจิทัล


ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดรับสมัครนักศึกษา รหัส 63 และรหัสอื่น ๆ เพื่อทดสอบสรรถนะด้านดิจิทัล ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ (เวลาและห้องสอบจะแจ้งกลับไปทาง email ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2566)
ระบบปิดรับสมัครในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 น .

หรือหากไม่แน่ใจว่าตนเองสอบผ่านหรือยัง สามารถตรวจสอบได้ที่ https://bit.ly/3vjNO1Z

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566