16 ส.ค. 2023

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล นักศึกษา นักศึกษาภาคปกติ รหัส 63 (เพิ่มเติม)

แจ้งกำหนดการและรายละเอียดการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษา นักศึกษาภาคปกติ รหัส 63
ด้วยแบบทดสอบระบบกรอบสมรรถนะดิจิทัล Digital Literacy Test ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ สมัครเพื่อขอสอบ ได้ดังนี้

 • วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. https://forms.gle/CRUY9gWm4bh3bSFt7
 • วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 12.30-16.00 น. https://forms.gle/RaqDquxs4K41B12H8
 • วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. https://forms.gle/jQp7h563V4UAukMe6
 • วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 12.30-16.00 น. https://forms.gle/7d8KdRAmuG8YGt4U6
  (จำกัดสิทธิ์รอบละ 80 คน เท่านั้น) สงวนสิทธิ์สมัครนักศึกษาห้ามจองสิทธิ์แล้วไม่มาสอบ เนื่องจากนักศึกษาท่านอื่นจะเสียสิทธิ์ ดังนั้นควรตัดสินใจให้ดีก่อนลงชื่อ
  รายละเอียดการเข้าสอบ
 1. การสอบเป็นการสอบระบบออนไลน์ ด้วยแบบทดสอบระบบกรอบสมรรถนะดิจิทัล Digital Literacy Test
  วัดความรู้ครอบคลุม 6 ด้าน คือ
  1) การสืบค้นและการใช้งาน 2) การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
  3) เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต 4) การสอนหรือการเรียนรู้
  5) เครื่องมือและเทคโนโลยี 6) การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
 2. อุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องใช้ในการสอบและการลงทะเบียนเข้าสอบ คือ
  1) อีเมลนักศึกษา ตัวอย่างเมล 6312345678910@student.sru.ac.th
  กรณี ลืมรหัสผ่าน อ่านขั้นตอนการกู้คืนรหัสผ่านได้ที่ http://m.sru.ac.th/
  กรณี ไม่มีเมล สมัครเมลได้ที่ shorturl.at/rDP69
  2) โทรศัพท์มือที่ติดตั้ง SRU360 APP ไว้ให้พร้อมสำหรับลงทะเบียนเข้าสอบ
 3. นักศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบความรู้ได้ที่
  URL https://exam.sru.ac.th/course/view.php?id=114
 4. นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษา และการจัดกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ได้ที่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.sru.ac.th/ หน้าข่าวสารนักศึกษา หรือเข้ากลุ่มไลน์ SRU ICT