10 Jun 2011

ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ และ รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 ประกาศรายชื่อผู้กู้รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2554

อ่านต่อ

07 Jun 2011

รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บท. หน่วยบริการฐานพื้นที่จังหวัดชุมพร

ให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันที่ 10-26 มิ.ย.54 นี้ทางเว็บไซต์ ระบบบริการการศึกษา http://reg.sru.ac.thuser กับ password

อ่านต่อ