24 Feb 2011

เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับผู้กู้รายเก่าที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑

อ่านต่อ

10 Jan 2011

กำหนดการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. สำหรับผู้กู้รายเก่าที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/54

กำหนดการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. สำหรับผู้กู้รายเก่าที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/54

อ่านต่อ

08 Jan 2011

กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุน (กยศ.) เทอม 3 ปีการศึกษา 2553

กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุน (กยศ.) เทอม 3 ปีการศึกษา 2553 รายละเอียดตามไฟล์แนบ 080153.pdf

อ่านต่อ

07 Jan 2011

การเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น(กศ.บท.) ของหน่วยบริการฐานพื้นที่ จ.ระนอง ประจำภาคเรียนที่ 2/53

การเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น(กศ.บท.) ของหน่วยบริการฐานพื้นที่ จ.ระนอง ประจำภาคเรียนที่ 2/53

อ่านต่อ