10 Jan 2011

กำหนดการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. สำหรับผู้กู้รายเก่าที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/54

กำหนดการดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. สำหรับผู้กู้รายเก่าที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/54

อ่านต่อ

08 Jan 2011

กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุน (กยศ.) เทอม 3 ปีการศึกษา 2553

กำหนดการทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุน (กยศ.) เทอม 3 ปีการศึกษา 2553 รายละเอียดตามไฟล์แนบ 080153.pdf

อ่านต่อ

07 Jan 2011

การเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น(กศ.บท.) ของหน่วยบริการฐานพื้นที่ จ.ระนอง ประจำภาคเรียนที่ 2/53

การเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น(กศ.บท.) ของหน่วยบริการฐานพื้นที่ จ.ระนอง ประจำภาคเรียนที่ 2/53

อ่านต่อ

29 Oct 2010

การเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา บุคลากรทองถิ่น (กศ.บท.) ของหน่วยบริการฐานพื้นที่ จ.ชุมพร,จ.กระบี่, และศูนย์การศึกษา อ.เกาะสมุย ประจำภาคเรียนที่ 2/53

การเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา บุคลากรทองถิ่น (กศ.บท.) ของหน่วยบริการฐานพื้นที่ จ.ชุมพร,จ.กระบี่,

อ่านต่อ

30 Nov 1999

ประกาศเรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ เรื่อง เรื่อง ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 กองพัฒนานักศึกษา

อ่านต่อ