23 ก.พ. 2023

หลักสูตรอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราษฎร์ธานี

หลักสูตรวันที่/รูปแบบการจัดอบรม/วิทยากรเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การใช้งาน Google Drive เบื้องต้นวันอังคารที่ 28 ก.พ. 66 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ วิทยากร : คุณณัฐปภัสร์ พรหมปานนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 และนักศึกษาอื่นที่สนใจ จำนวน 40 คน
การใช้งาน Google Documents เบื้องต้นวันอังคารที่ 28 ก.พ. 66 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ วิทยากร : คุณณัฐปภัสร์ พรหมปานนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 และนักศึกษาอื่นที่สนใจจำนวน 40 คน
การสร้างรายได้จากแพลตฟอร์ม TikTokวันพุธที่ 8 มี.ค. 66  เวลา 13.00-16.00 น. ออนไลน์ ผ่าน Webex วิทยากร : ดร.เกวลิณ อังคณานนท์นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 และนักศึกษาอื่นที่สนใจจำนวน 60 คน
CANVA ตัวช่วยที่น่าสนใจ เพื่องานออกแบบและประชาสัมพันธ์วันจันทร์ที่ 13 มี.ค. 66 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ วิทยากร : คุณเบญจมาศ เทอดวีระพงษ์นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 และนักศึกษาอื่นที่สนใจจำนวน 40 คน
ให้ภาพเล่าเรื่อง มิติใหม่การนำเสนองาน ด้วย CANVAวันจันทร์ที่ 13 มี.ค. 66 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ วิทยากร : คุณเบญจมาศ เทอดวีระพงษ์นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 และนักศึกษาอื่นที่สนใจจำนวน 40 คน
เทคนิคการตัดต่อวีดีโอจบ ครบในโปรแกรมเดียว <<ปิดรับสมัครแล้ว>>วันพุธที่ 8 มี.ค. 66  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบานบุรี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ วิทยากร : คุณพงศกานต์ วงศ์นาเคนทร์นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และนักศึกษาอื่นที่สนใจ จำนวน 40 คน
พลเมืองดิจิทัล รู้ทันสื่อวันพุธที่ 15 มี.ค. 66  เวลา 13.00-16.00 น. ออนไลน์ ผ่าน Webex วิทยากร : ผศ.ดร.กรกฎ  จำเนียรนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 และนักศึกษาอื่นที่สนใจ จำนวน 100 คน
 เรียนรู้การใช้งาน APIเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาระบบในยุคใหม่วันพุธที่ 15 มี.ค. 66  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ วิทยากร : คุณไตรเพชร พลดีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาอื่นที่สนใจ จำนวน 40 คน
 เทคนิคการจัดรูปแบบรายงานวิจัยอย่างมืออาชีพวันพุธที่ 15 มี.ค. 66  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ วิทยากร : คุณธีรวัฒน์ กิจงามนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และนักศึกษาอื่นที่สนใจ จำนวน 40 คน

หลักสูตร การใช้งาน Google  Drive เบื้องต้น https://forms.gle/vSJbxtQHsJrWJ8Vq8

วันอังคารที่ 28 ก.พ. 66 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

วิทยากร : คุณณัฐปภัสร์ พรหมปาน

 • Google Drive คือ ?
 • ข้อดี-ข้อเสียของ Google Drive
 • การเข้าใช้งาน Google  Drive
 • การอัพโหลดไฟล์
 • การแชร์ไฟล์และโฟนเดอร์
 • รายละเอียดการให้สิทธิ์
 • ประเภทของการแชร์รูปแบบต่าง ๆ
 • Workshop: การอัพโหลดไฟล์และการแชร์สิทธิ์ให้แก่เพื่อนสมาชิกในห้อง

หลักสูตร การใช้งาน Google Documents เบื้องต้น https://forms.gle/o1vM5tVBwokFcp4Z7

วันอังคารที่ 28 ก.พ. 66 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

วิทยากร : คุณณัฐปภัสร์ พรหมปาน

 • การเข้าใช้งาน Google Documents
 • ความสามารถของ Google Documents
 • การอัพโหลดไฟล์
 • การแชร์ไฟล์และโฟนเดอร์
 • การใช้งาน Google Docs
 • การใช้งาน Google sheets
 • การใช้งาน Google slide
 • การแชร์ไฟล์เอกสารร่วมกัน
 • Workshop:สร้างชิ้นงานไฟล์เอกสารจาก Google Docs/ Google sheets/ Google slide และแชร์ไฟล์เอกสารร่วมกันกับเพื่อนสมาชิกในห้อง

หลักสูตร การสร้างรายได้จากแพลตฟอร์ม TikTok https://forms.gle/cek3RFhs3UFMk5Gv5

วันพุธที่ 8 มี.ค. 66  เวลา 13.00-16.00 น.

ออนไลน์ ผ่าน Webex  วิทยากร : ดร.เกวลิณ อังคณานนท์

 • เปิดร้านค้ากับ TikTok Shop Seller Center
 • เชื่อมโยงบัญชีร้านค้ากับบัญชี TikTok Marketing
 • สร้างคอนเทน์ใน TikTok Marketing โดยการลิงค์กับสินค้าในร้านค้า
 • การไลฟ์สดและปักหมุดสินค้าจากร้านค้าใน TikTok Shop Seller Center
 • การทำการตลาดใน TikTok โดยรับค่าคอมมิชชัน

หลักสูตร Canva ตัวช่วยที่น่าสนใจ เพื่องานออกแบบและประชาสัมพันธ์ https://forms.gle/iUGaTB3uiASPEQJz5

วันจันทร์ที่ 13 มี.ค. 66 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

วิทยากร : คุณเบญจมาศ เทอดวีระพงษ์

 • หลักการทำงานของ Canva Program และเครื่องมือต่าง ๆ
 • แนะนำการใช้งานเบื้องต้น และ Template
 • การใช้งาน และตกแต่งภาพโดยรวมทั้งหมด
 • เครื่องมือการใช้งานและตกแต่งภาพและกราฟฟิก
 • การกำหนดเนื้อหาข้อมูล
 • การออกแบบอินโฟกราฟิก
 • การกำหนดขนาดกระดาษ (Page size)
 • การตกแต่งกราฟิก กรอบรูป และรูปทรง
 • การตกแต่งกราฟิกแบบการไล่เฉดสี และเส้นต่าง ๆ
 • ออกแบบภาพ Infographic
 • ปกรายงาน และรายงานประจำปีสวยๆ
 • แนะนำเทคนิคการออกแบบ และตกแต่งภาพ
 • Workshop: ออกแบบโปสเตอร์ ปกรายงาน

หลักสูตร ให้ภาพเล่าเรื่อง มิติใหม่การนำเสนองาน ด้วย CANVA https://forms.gle/dAFFtybnJqq7p9Zn9

วันจันทร์ที่ 13 มี.ค. 66 เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

วิทยากร : คุณเบญจมาศ เทอดวีระพงษ์

 • หลักการทำงานของ Canva Program และเครื่องมือต่าง ๆ
 • แนะนำการใช้งานเบื้องต้น และ Template
 • เครื่องมือการใช้งานตกแต่งภาพและกราฟฟิก
 • กำหนดขนาดและ Layout
 • ร่างกำหนดโครงของอินโฟกราฟิก
 • การออกแบบอินโฟกราฟิก
 • การนำเสนอด้วย Infographic และการนำเสนอด้วยภาพ
 • การสร้างงานนำเสนอ Template Power Point
 • การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
 • การสร้างวิดีโอสั้นแนะนำตัวเอง หรือแนะนำสาขาวิชา
 • Workshop: สร้างงานนำเสนอเพื่อให้เป็นแม่แบบของ Power Point สร้างวิดีโอแนะนำตนเอง/สาขาวิชา

หลักสูตร เทคนิคการตัดต่อวีดีโอจบ ครบในโปรแกรมเดียว <<ปิดรับสมัครแล้ว>>

วันพุธที่ 15 มี.ค. 66  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบานบุรี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

วิทยากร : คุณพงศกานต์ วงศ์นาเคนทร์

 • ความสามารถของโปรแกรม Premier Pro
 • การตั้งค่าการเพื่อการสร้างผลงาน
 • การ Import ไฟล์เข้าในโปรแกรมเพื่อนำมาใช้งาน
 • รู้จักเครื่องมือเพื่อใช้ในการทำงานในโปรแกรม
 • การตัดต่อวีดีโอ และการใช้ transition ในการเปลี่ยนฉาก
 • การใช้ Effect Control เช่น การปรับสีภาพ
 • การปรับเสียงของวีดีโอ
 • การซ้อนวีดีโอด้วย Blue Screen และ Green Screen
 • การใส่ Text ลงไปในงานวีดีโอเพื่อนำเสนอผลงาน
 • การ Export งานเพื่อนำไปใช้งาน / การ Render งานเป็นไฟล์ต่างๆ
 • Workshop: ตัดต่อวีดีโอชิ้นงานที่สนใจ

หลักสูตร พลเมืองดิจิทัล รู้ทันสื่อ https://forms.gle/3EVFtZRVbg4REFTK9

วันพุธที่ 15 มี.ค. 66  เวลา 09.00-12.00 น.

ออนไลน์ ผ่าน Webex วิทยากร : ผศ.ดร.กรกฎ  จำเนียร

 • การใช้สื่อดิจิทัลกับการจัดการอารมณ์
 • การนำเสนออัตลักษณ์ผ่านสื่อดิจิทัล
 • การเคารพสิทธิบนโลกออนไลน์

หลักสูตร  การดึงข้อมูล API https://forms.gle/QCkTN49YZLePBCS57

วันพุธที่ 15 มี.ค. 66  เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

วิทยากร : คุณไตรเพชร พลดี

 • หลักการทำงานและรูปแบบของ API “Application Program Interface”
 • แหล่งให้บริการ API ทั้งในไทย และต่างประเทศ
 • เรียนรู้เครื่องมือในการทดสอบการใช้งาน API
 • ทดลองเขียนโปรแกรมอย่างง่าย สำหรับการเชื่อมต่อ และดึงข้อมูล API มาใช้งาน

หลักสูตร เทคนิคการจัดรูปแบบรายงานวิจัยอย่างมืออาชีพ https://forms.gle/LFP9ojp3khTvAHn19

วันพุธที่ 15 มี.ค. 66  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

วิทยากร : คุณธีรวัฒน์ กิจงาม     

 • องค์ประกอบของรายงานวิจัย
 • การตั้งค่าหน้ากระดาษ
 • การตั้งย่อหน้า
 • การใช้ Style/ การจัดรูปแบบเนื้อหา
 • การแบ่งบทด้วย Section Break
 • การใช้งาน Review เพื่อการใช้งานเอกสารร่วมกัน
 • การใส่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 • การใส่อ้างอิง และการใส่บรรณานุกรมอัตโนมัติ
 • การใส่สารบัญเนื้อหา สารบัญตารางและสารบัญรูปภาพอัตโนมัติ
 • การฝังฟอนต์ไปกับไฟล์
 • Workshop: สร้างรายงานวิจัย